Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Tin tức trong tỉnh

Tuyên truyền sâu rộng, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6

Đăng ngày 06-12-2022 00:09
274 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đề nghị sau hội nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII với phương châm “chủ trương 1, biện pháp 10, hành động 20”.

Tổ CNTT - theo baohatinh.vn

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH