Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Tin về công tác thanh tra

Tuyên truyền, phổ biến về di tích địa chỉ đỏ của ngành Thanh tra

Đăng ngày 14-06-2021 08:41
312 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thanh tra Chính phủ vừa có văn bản gửi thanh tra các bộ, ngành; thanh tra các tỉnh, thành phố; các vụ, cục, đơn vị trực thuộc Thanh tra Chính phủ về việc tuyên truyền, phổ biến về di tích ngành Thanh tra, xem đây là địa chỉ đỏ cho các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành về nguồn.

Tổ CNTT - theo thanhtra.com.vn

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH