Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Tin tức trong tỉnh

Xây dựng kế hoạch kỹ lưỡng, triển khai bài bản hoạt động giám sát chuyên đề

Đăng ngày 01-12-2021 20:50
237 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Kế hoạch giám sát, làm việc theo từng chuyên đề của Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh cần có nội dung trọng tâm và lộ trình cụ thể; phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong đoàn để làm rõ vấn đề, từ đó kiến nghị tới cơ quan thẩm quyền xem xét, tháo gỡ, giải quyết.

Tổ CNTT - Theo baohatinh.vn

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH