Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Tin tức trong tỉnh

Xây dựng lộ trình cụ thể để giải quyết các vụ việc tồn đọng ở TX Kỳ Anh

Đăng ngày 03-11-2021 13:48
117 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nhuần đề nghị Chi cục THADS thị xã Kỳ Anh tiếp tục chú trọng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về THADS; xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể để giải quyết các vụ việc tồn đọng.

Tổ CNTT - theo baohatinh.vn

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH