Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Tin về công tác thanh tra

Xử lý dứt điểm trường hợp chồng chéo, trùng lặp phát sinh trong thanh tra, kiểm toán

Đăng ngày 07-12-2018 15:03
350 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Qua hơn 03 năm triển khai thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Kiểm toán nhà nước (KTNN) và Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã đạt được những kết quả tích cực, hạn chế được sự chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra, kiểm toán. Đồng thời, giảm áp lực cho cơ quan quản lý nhà nước và bảo đảm nguyên tắc độc lập, chỉ tuân theo pháp luật, trung thực, khách quan trong hoạt động kiểm toán của KTNN và chức năng, nhiệm vụ của TTCP theo quy định của pháp luật.

LTT - Theo ThanhtraVietNam.vn

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH