Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Báo cáo - Thống kê

Báo cáo Công tác thanh tra tháng, Tiếp công dân, xử lý đơn, Giải quyết KNTC, Phòng Chống tham nhũng tháng 02/2021

Đăng ngày 23-02-2021 08:59
640 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Báo cáo Công tác thanh tra tháng, Tiếp công dân, xử lý đơn, Giải quyết KNTC, Phòng Chống tham nhũng tháng 02/2021

Tổ CNTT - Thanh tra tỉnh

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH