Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Báo cáo - Thống kê

Báo cáo Công tác thanh tra tháng, Tiếp công dân, xử lý đơn, Giải quyết KNTC, Phòng Chống tham nhũng tháng 05 năm 2021

Đăng ngày 21-05-2021 09:13
645 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Báo cáo Công tác thanh tra tháng, Tiếp công dân, xử lý đơn, Giải quyết KNTC, Phòng Chống tham nhũng tháng 05 năm 2021

Tổ CNTT - Thanh tra tỉnh

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH