Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Chuyển đổi số

BÁO CÁO Tình hình triển khai chuyển đổi số 6 tháng đầu năm 2023

Đăng ngày 19-06-2023 15:13
20 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ngày 19/6/2023, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Báo cáo số 43/BC-TT về kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch chuyển đổi số của đơn vị trong 6 tháng đầu năm 2023

Tổ CNTT

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH