Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Thông tin về Ngân sách

Cấp kinh phí cho Thanh tra tỉnh

Đăng ngày 15-10-2021 09:54
613 Lượt xem
Xem cỡ chữ

cấp cho Thanh tra tỉnh để bố trí kinh phí hoạt động cho Tổ công tác, Đoàn thanh tra liên ngành, Đoàn xác minh khiếu nại như đề xuất của Sở Tài chính tại Văn bản số 4027/STC-NS ngày 04 tháng 10 năm 2021

Tổ CNTT - Thanh tra tỉnh

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH