Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Thông tin về Ngân sách

Cấp kinh phí cho Thanh tra tỉnh

Đăng ngày 06-08-2021 09:59
81 Lượt xem
Xem cỡ chữ

bố trí kinh phí hoạt động cho Tổ công tác theo Quyết định số 2394/QĐ-UBND ngày 22/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Tổ CNTT - Thanh tra tỉnh

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH