Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Thông tin về Ngân sách

Cấp kinh phí cho Thanh tra tỉnh

Đăng ngày 22-01-2021 10:01
507 Lượt xem
Xem cỡ chữ

bố trí kinh phí hoạt động cho Đoàn xác minh nội dung khiếu nại (được thành lập tại Quyết định số 4213/QĐ-UBND ngày 11/12/2020 của UBND tỉnh)

Tổ CNTT - Thanh tra tỉnh

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH