Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Tin về công tác thanh tra

Chấn chỉnh tình trạng chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Đăng ngày 19-05-2021 07:17
2150 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Chấn chỉnh tình trạng chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Phạm Thị Quỳnh Trang - Phòng Nghiệp vụ 2

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH