Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Tin về công tác thanh tra

Chia sẻ kinh nghiệm của Cộng hòa Pháp về hoạt động thanh tra chuyên ngành

Đăng ngày 28-04-2022 13:56
41 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ngày 27/04/2022 Thanh tra Chính phủ phối hợp với Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam và Trường Dịch vụ công Quốc gia Pháp đã tổ chức Hội thảo trực tuyến Chia sẻ kinh nghiệm của Cộng hòa Pháp về hoạt động thanh tra chuyên ngành. Ông Trần Ngọc Liêm, Phó Tổng thanh tra Chính phủ Việt Nam; ông Jean-Christophe MORAUD, Tổng thanh tra hành chính, Bộ Nội vụ Pháp; ông Besla hégésdus , Trưởng phóng Tư pháp-Pháp luật-Quản trị, Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội; ông Đinh Văn Minh - Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ đồng chủ trì Hội thảo.

Tổ CNTT - theo thanhtra.gov.vn

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH