Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Tin về công tác thanh tra

Đề xuất bổ sung thẩm quyền thanh tra chuyên ngành cho Thanh tra tỉnh

Đăng ngày 30-11-2018 09:22
461 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Sau hơn 06 năm có hiệu lực và thi hành, Luật Thanh tra năm 2010 đã bắt đầu bộc lộ nhiều vấn đề bất cập. Một trong các giải pháp góp phần hoàn thiện Luật này trong giai đoạn hiện nay là việc nghiên cứu trao chức năng thanh tra chuyên ngành cho Thanh tra tỉnh nhằm đáp ứng kịp thời nhiệm vụ quản lý nhà nước của cơ quan này.


BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH