Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Tin về công tác thanh tra

Đổi mới tổ chức, hoạt động của ngành Thanh tra góp phần xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển, phục vụ nhân dân

Đăng ngày 23-10-2020 06:42
210 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Đây là chủ đề chính của Hội thảo khoa học sẽ được Thanh tra Chính phủ tổ chức trong tháng 11, nhằm chào mừng Kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập ngành Thanh tra Việt Nam.

Tổ CNTT - theo thanhtravietnam.vn

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH