Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Tin về công tác thanh tra

Gương mẫu, đoàn kết, nêu cao vai trò trách nhiệm phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ được giao

Đăng ngày 10-12-2021 08:17
871 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Đó là chỉ đạo của Phó Tổng Thanh tra Lê Sỹ Bảy tại hội nghị tổng kết công tác năm của Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo khối kinh tế ngành (Vụ I), ngày 10/12.

Tổ CNTT - theo thanhtra.com.vn

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH