Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Tin tức trong tỉnh

Hà Tĩnh phấn đấu đến năm 2025 có trên 15.000 doanh nghiệp

Đăng ngày 28-11-2021 21:35
270 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thay mặt Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng vừa ký ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 22/11/2021 về đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp đến năm 2025 và những năm tiếp theo.

Tổ CNTT - Theo baohatinh.vn

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH