Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Hoạt động thanh tra

  • Việc điều chỉnh giá điện Xin co biết một số thông tin về việc quyết định kiểm tra, xác minh việc điều chỉnh giá bán điện Có 1 Trả lời Người hỏi: Nguyễn Mai Giáp (Ngày hỏi: 29/05/2019)
[Trở lại]
Tổng số 5 Câu hỏi / 1 trang
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH