Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch

Kế hoạch xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021-2025

Đăng ngày 28-05-2021 09:51
985 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 11/01/2021 của UBND tỉnh về xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021-2025, Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh xây dựng Kế hoạch thực hiện trong toàn ngành

Tổ CNTT - Thanh tra tỉnh

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH