Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Minh bạch thông tin

Chia sẻ, phổ biến câu chuyện chuyển đổi số trên Chuyên mục T63

19-11-2022
Triển khai Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Bộ Thông tin và Truyền thông đã khởi động Chuyên mục "Câu chuyện chuyển đổi số" và xây dựng trang thông tin điện tử của Chuyên mục tại...
Hà Tĩnh gắn chuyển đổi số với xây dựng nên hành chính hiệu lực, hiệu quả

Hà Tĩnh gắn chuyển đổi số với xây dựng nên hành chính hiệu lực, hiệu quả

20-05-2022
Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 22/10/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 được xem là “chìa khóa” để Hà Tĩnh phát triển chính quyền số, kinh tế số, hướng đến xã hội số, xây dựng nền hành chính hiệu lực, hiệu quả.
Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của chuyển đổi số trong sự phát triển chung của đất nước

Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của chuyển đổi số trong sự phát triển chung của đất nước

28-04-2022
Đây là một trong những nội dung được nhấn mạnh tại Thông báo số 159/TB-VPCP ngày 27/5/2022 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp thứ hai của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số ngày 27/4/2022.
Quyết định Về việc công khai quyết toán ngân sách năm 2021

Quyết định Về việc công khai quyết toán ngân sách năm 2021

26-04-2022
Về việc công khai quyết toán ngân sách năm 2021
Kê khai, công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập

Kê khai, công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập

30-11-2021
Thanh tra tỉnh xây dựng Kế hoạch kê khai, công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2021 như sau:
Nâng mức phụ cấp thâm niên nghề cho ông Lê Toàn Thắng

Nâng mức phụ cấp thâm niên nghề cho ông Lê Toàn Thắng

11-11-2021
Nâng mức phụ cấp thâm niên nghề cho ông Lê Toàn Thắng
Đánh giá, xếp loại CBCC và bình xét thi đua khen thưởng năm 2021

Đánh giá, xếp loại CBCC và bình xét thi đua khen thưởng năm 2021

11-11-2021
Thực hiện Kế hoạch công tác thi đua khen thưởng năm 2021; Thanh tra tỉnh xây dựng Kế hoạch đánh giá, xếp loại CBCC và bình xét thi đua năm 2021, cụ thể như sau:
Nâng bậc lương đối với bà Võ Thị Hoa, Phó Phòng Nghiệp vụ 1, Thanh tra tỉnh

Nâng bậc lương đối với bà Võ Thị Hoa, Phó Phòng Nghiệp vụ 1, Thanh tra tỉnh

10-11-2021
Nâng bậc lương đối với bà Võ Thị Hoa, Phó Phòng Nghiệp vụ 1, Thanh tra tỉnh
Tiếp nhận và bố trí ông Nguyễn Huy Hoàng

Tiếp nhận và bố trí ông Nguyễn Huy Hoàng

04-11-2021
Tiếp nhận và bố trí ông Nguyễn Huy Hoàng, chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến nhận nhiệm vụ tại Phòng Nghiệp vụ 4 Thanh tra tỉnh
Cấp kinh phí cho Thanh tra tỉnh

Cấp kinh phí cho Thanh tra tỉnh

01-11-2021
Trích ngân sách, số tiền 180.000.000 đồng (Một trăm tám mươi triệu đồng) từ nguồn thực hiện các nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra (tại Khoản 1 Mục II Phụ lục ạt động cho Đoàn thanh tra theo Quyết định số 3326/QĐ-UBND ngày 06/10/2021 của UBND tỉnh.
Cấp kinh phí cho Thanh tra tỉnh

Cấp kinh phí cho Thanh tra tỉnh

15-10-2021
cấp cho Thanh tra tỉnh để bố trí kinh phí hoạt động cho Tổ công tác, Đoàn thanh tra liên ngành, Đoàn xác minh khiếu nại như đề xuất của Sở Tài chính tại Văn bản số 4027/STC-NS ngày 04 tháng 10 năm 2021
Nâng mức phụ cấp thâm niên nghề cho bà Trần Thị Thanh Nga

Nâng mức phụ cấp thâm niên nghề cho bà Trần Thị Thanh Nga

13-10-2021
Nâng mức phụ cấp thâm niên nghề cho bà Trần Thị Thanh Nga, Thanh tra viên, Phòng Nghiệp vụ 1
Tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2021

Tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2021

13-10-2021
Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012, Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và Kế hoạch số 372/KHUBND ngày 08/10/2021 của UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước...
Điều chuyển công tác đối với bà Nguyễn Thị Thanh Hòa

Điều chuyển công tác đối với bà Nguyễn Thị Thanh Hòa

07-10-2021
Điều chuyển công tác đối với bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, Thanh tra viên, Văn phòng tới nhận công tác tại Phòng Nghiệp vụ 2, Thanh tra tỉnh.
Điều chuyển công tác đối với bà Đoàn Thị Nguyệt

Điều chuyển công tác đối với bà Đoàn Thị Nguyệt

07-10-2021
Điều chuyển công tác đối với bà Đoàn Thị Nguyệt, Thanh tra viên, Phòng Nghiệp vụ 2 tới nhận công tác tại Phòng Nghiệp vụ 3, Thanh tra tỉnh.
Điều chuyển công tác đối với ông Cù Huy Hướng

Điều chuyển công tác đối với ông Cù Huy Hướng

07-10-2021
Điều chuyển công tác đối với ông Cù Huy Hướng, Thanh tra viên, Phòng Nghiệp vụ 1 tới nhận công tác tại Văn phòng, Thanh tra tỉnh.
Bổ nhiệm bà Phạm Thị Quỳnh Trang

Bổ nhiệm bà Phạm Thị Quỳnh Trang

07-09-2021
Bổ nhiệm bà Phạm Thị Quỳnh Trang, Thanh tra viên Phòng Nghiệp vụ 2, Thanh tra tỉnh, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 2, Thanh tra tỉnh kể từ ngày 07/9/2021. Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm.
Bổ nhiệm ông Lê Bá Đức

Bổ nhiệm ông Lê Bá Đức

07-09-2021
Bổ nhiệm ông Lê Bá Đức, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 2, Thanh tra tỉnh, giữ chức vụ Trưởng phòng Nghiệp vụ 2, Thanh tra tỉnh kể từ ngày 07/9/2021. Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm.
Cấp kinh phí cho Thanh tra tỉnh

Cấp kinh phí cho Thanh tra tỉnh

07-09-2021
cấp cho Thanh tra tỉnh để bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ được giao như đề xuất của Sở Tài chính tại Văn bản số 1316/STC-HCSN ngày 16 tháng 4 năm 2021
Cấp kinh phí cho Thanh tra tỉnh

Cấp kinh phí cho Thanh tra tỉnh

06-08-2021
bố trí kinh phí hoạt động cho Tổ công tác theo Quyết định số 2394/QĐ-UBND ngày 22/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh
1 2 3 4 5 6 7 8
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH