Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Minh bạch thông tin
QĐ nâng phụ cấp thâm niên nghề (Lê Bá Đức)

QĐ nâng phụ cấp thâm niên nghề (Lê Bá Đức)

10-10-2023
QĐ nâng phụ cấp thâm niên nghề (Lê Bá Đức)
QĐ nâng phụ cấp thâm niên nghề (Nguyễn Thị Thanh Hòa)

QĐ nâng phụ cấp thâm niên nghề (Nguyễn Thị Thanh Hòa)

21-03-2023
QĐ nâng phụ cấp thâm niên nghề (Nguyễn Thị Thanh Hòa)
QĐ nâng phụ cấp thâm niên nghề (Trịnh Công Minh)

QĐ nâng phụ cấp thâm niên nghề (Trịnh Công Minh)

21-03-2023
QĐ nâng phụ cấp thâm niên nghề (Trịnh Công Minh)
QĐ nâng phụ cấp thâm niên nghề (Trần Văn Hiền)

QĐ nâng phụ cấp thâm niên nghề (Trần Văn Hiền)

21-03-2023
QĐ nâng phụ cấp thâm niên nghề (Trần Văn Hiền)
QĐ Về việc cử cán bộ đi công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh

QĐ Về việc cử cán bộ đi công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh

03-03-2023
QĐ Về việc cử cán bộ đi công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh
QĐ Về việc nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức (Đào Thị Phương Thảo)

QĐ Về việc nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức (Đào Thị Phương Thảo)

23-02-2023
QĐ Về việc nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức (Đào Thị Phương Thảo)
QĐ Về việc nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức (Lê Bá Đức)

QĐ Về việc nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức (Lê Bá Đức)

23-02-2023
QĐ Về việc nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức (Lê Bá Đức)
	QĐ Về việc nâng bậc lương đối với người lao động (Lê Thị Thu Hiền)

QĐ Về việc nâng bậc lương đối với người lao động (Lê Thị Thu Hiền)

23-02-2023
QĐ Về việc nâng bậc lương đối với người lao động (Lê Thị Thu Hiền)
	QĐ Về việc nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức (Trần Văn Hiền)

QĐ Về việc nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức (Trần Văn Hiền)

23-02-2023
QĐ Về việc nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức (Trần Văn Hiền)
QĐ Về việc nâng bậc lương trước hạn đối với cán bộ, công chức (Nguyễn Thị Thùy Dương)

QĐ Về việc nâng bậc lương trước hạn đối với cán bộ, công chức (Nguyễn Thị Thùy Dương)

23-02-2023
QĐ Về việc nâng bậc lương trước hạn đối với cán bộ, công chức (Nguyễn Thị Thùy Dương)
QĐ Về việc nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức (Phan Quang Cương)

QĐ Về việc nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức (Phan Quang Cương)

23-02-2023
QĐ Về việc nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức (Phan Quang Cương)
	QĐ Về việc nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức (Mai Thị Hồng Hạnh)

QĐ Về việc nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức (Mai Thị Hồng Hạnh)

23-02-2023
QĐ Về việc nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức (Mai Thị Hồng Hạnh)
QĐ Về việc nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức (Trương Văn Cường)

QĐ Về việc nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức (Trương Văn Cường)

23-02-2023
QĐ Về việc nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức (Trương Văn Cường)
QĐ Về việc nâng mức hưởng phụ cấp thâm niên nghề (ông Kiều Ngọc Tuấn)

QĐ Về việc nâng mức hưởng phụ cấp thâm niên nghề (ông Kiều Ngọc Tuấn)

23-02-2023
QĐ Về việc nâng mức hưởng phụ cấp thâm niên nghề (ông Kiều Ngọc Tuấn)
QĐ về việc kiện toàn Hội đồng xét nâng lương trước hạn Thanh tra tỉnh

QĐ về việc kiện toàn Hội đồng xét nâng lương trước hạn Thanh tra tỉnh

21-02-2023
QĐ về việc kiện toàn Hội đồng xét nâng lương trước hạn Thanh tra tỉnh
QĐ Về việc cử cán bộ đi học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên

QĐ Về việc cử cán bộ đi học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên

15-02-2023
QĐ Về việc cử cán bộ đi học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên
Tạo đột phá trong công tác cải cách hành chính năm 2023

Tạo đột phá trong công tác cải cách hành chính năm 2023

03-02-2023
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh rà soát, ban hành các giải pháp cụ thể, thiết thực, tạo đột phá mạnh mẽ trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
QĐ Về việc nâng mức hưởng phụ cấp thâm niên nghề (Mai Thị Hồng Hạnh)

QĐ Về việc nâng mức hưởng phụ cấp thâm niên nghề (Mai Thị Hồng Hạnh)

31-01-2023
QĐ Về việc nâng mức hưởng phụ cấp thâm niên nghề (Mai Thị Hồng Hạnh)
QĐ Về việc nâng mức hưởng phụ cấp thâm niên nghề (Phạm Thị Quỳnh Trang)

QĐ Về việc nâng mức hưởng phụ cấp thâm niên nghề (Phạm Thị Quỳnh Trang)

31-01-2023
QĐ Về việc nâng mức hưởng phụ cấp thâm niên nghề (Phạm Thị Quỳnh Trang)
Quyết định về việc công bố công khai phân bổ dự toán ngân sách năm 2023

Quyết định về việc công bố công khai phân bổ dự toán ngân sách năm 2023

17-01-2023
Quyết định về việc công bố công khai phân bổ dự toán ngân sách năm 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH