Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Minh bạch thông tin
Tạo đột phá trong công tác cải cách hành chính năm 2023

Tạo đột phá trong công tác cải cách hành chính năm 2023

03-02-2023
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh rà soát, ban hành các giải pháp cụ thể, thiết thực, tạo đột phá mạnh mẽ trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Quyết định về việc công bố công khai phân bổ dự toán ngân sách năm 2023

Quyết định về việc công bố công khai phân bổ dự toán ngân sách năm 2023

17-01-2023
Quyết định về việc công bố công khai phân bổ dự toán ngân sách năm 2023
Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2022

Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2022

06-12-2022
Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2022

Chia sẻ, phổ biến câu chuyện chuyển đổi số trên Chuyên mục T63

19-11-2022
Triển khai Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Bộ Thông tin và Truyền thông đã khởi động Chuyên mục "Câu chuyện chuyển đổi số" và xây dựng trang thông tin điện tử của Chuyên mục tại...
Quyết định cấp kinh phí cho Thanh tra tỉnh

Quyết định cấp kinh phí cho Thanh tra tỉnh

04-11-2022
Quyết định cấp kinh phí cho Thanh tra tỉnh
Nhiều đổi mới, sáng tạo trong thực hiện cải cách hành chính ở Hương Sơn

Nhiều đổi mới, sáng tạo trong thực hiện cải cách hành chính ở Hương Sơn

04-11-2022
Thời gian qua, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã nỗ lực thực hiện đồng bộ công tác cải cách hành chính, trong đó, nhiều địa phương đã có cách làm sáng tạo.
Kế hoạch Đánh giá, xếp loại CBCC và bình xét thi đua khen thưởng năm 2022

Kế hoạch Đánh giá, xếp loại CBCC và bình xét thi đua khen thưởng năm 2022

17-10-2022
Kế hoạch Đánh giá, xếp loại CBCC và bình xét thi đua khen thưởng năm 2022
Quyết định cấp kinh phí cho Thanh tra tỉnh

Quyết định cấp kinh phí cho Thanh tra tỉnh

11-10-2022
Quyết định cấp kinh phí cho Thanh tra tỉnh
Xem người dân, doanh nghiệp là trung tâm để điều hành cải cách thủ tục hành chính hiệu quả

Xem người dân, doanh nghiệp là trung tâm để điều hành cải cách thủ tục hành chính hiệu quả

15-09-2022
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương hiện đại hóa công tác chỉ đạo, điều hành trong cải cách thủ tục hành chính, tôn trọng thực tiễn khách quan, bám sát khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp để có điều hành phù hợp, hiệu quả.
Quyết định cấp kinh phí cho Thanh tra tỉnh

Quyết định cấp kinh phí cho Thanh tra tỉnh

26-08-2022
Quyết định cấp kinh phí cho Thanh tra tỉnh
Quyết định cấp kinh phí cho Thanh tra tỉnh

Quyết định cấp kinh phí cho Thanh tra tỉnh

08-08-2022
Quyết định cấp kinh phí cho Thanh tra tỉnh
Quyết định cấp kinh phí cho Thanh tra tỉnh

Quyết định cấp kinh phí cho Thanh tra tỉnh

26-07-2022
Quyết định cấp kinh phí cho Thanh tra tỉnh
Phát huy tối đa vai trò người đứng đầu trong công tác điều hành cải cách hành chính

Phát huy tối đa vai trò người đứng đầu trong công tác điều hành cải cách hành chính

20-07-2022
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị các ngành, các địa phương Hà Tĩnh tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC), trong đó, phát huy tối đa vai trò người đứng đầu trong công tác điều hành để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu về CCHC năm 2022.
Cấp kinh phí cho Thanh tra tỉnh

Cấp kinh phí cho Thanh tra tỉnh

07-07-2022
Quyết định cấp kinh phí cho Thanh tra tỉnh
Báo cáo Kết quả tự kiểm tra công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022

Báo cáo Kết quả tự kiểm tra công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022

01-07-2022
Báo cáo Kết quả tự kiểm tra công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022
Kế hoạch tự kiểm tra Cải cách hành chính năm 2022

Kế hoạch tự kiểm tra Cải cách hành chính năm 2022

29-06-2022
Thực hiện Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 17/3/2022 của UBND tỉnh về kiểm tra, đánh giá công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2022; Kế hoạch số 02/KH-TT ngày 10/01/2022 của Thanh tra tỉnh về cải cách hành chính (CCHC) năm 2022, Thanh tra tỉnh xây dựng Kế hoạch tự kiểm tra CCHC năm 2022
TP Hà Tĩnh 7 năm liên tục giữ vị trí dẫn đầu về cải cách hành chính

TP Hà Tĩnh 7 năm liên tục giữ vị trí dẫn đầu về cải cách hành chính

29-06-2022
7 năm liên tục được xếp vị trí dẫn đầu về công tác cải cách hành chính (CCHC) ở khối UBND cấp huyện là kết quả từ những nỗ lực trong công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp ở TP Hà Tĩnh.
Cấp kinh phí cho Thanh tra tỉnh

Cấp kinh phí cho Thanh tra tỉnh

10-06-2022
Cấp kinh phí cho Thanh tra tỉnh
Hà Tĩnh đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp

Hà Tĩnh đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp

04-06-2022
Thay mặt Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng vừa ký ban hành Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030.
Hà Tĩnh gắn chuyển đổi số với xây dựng nên hành chính hiệu lực, hiệu quả

Hà Tĩnh gắn chuyển đổi số với xây dựng nên hành chính hiệu lực, hiệu quả

20-05-2022
Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 22/10/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 được xem là “chìa khóa” để Hà Tĩnh phát triển chính quyền số, kinh tế số, hướng đến xã hội số, xây dựng nền hành chính hiệu lực, hiệu quả.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH