Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Tin về công tác thanh tra

Một số ý kiến góp ý của các bộ, ngành, địa phương về Dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi)

Đăng ngày 22-11-2021 15:23
219 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội, Thanh tra Chính phủ được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu xây dựng Dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi).

Tổ CNTT - theo thanhtra.com.vn

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH