Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Công tác tổ chức cán bộ

QĐ về việc kiện toàn Hội đồng xét nâng lương trước hạn Thanh tra tỉnh

Đăng ngày 21-02-2023 10:34
33 Lượt xem
Xem cỡ chữ

QĐ về việc kiện toàn Hội đồng xét nâng lương trước hạn Thanh tra tỉnh

Tổ CNTT - Thanh tra tỉnh

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH