Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Công tác tổ chức cán bộ

QĐ Về việc nâng mức hưởng phụ cấp thâm niên nghề (ông Kiều Ngọc Tuấn)

Đăng ngày 23-02-2023 10:35
23 Lượt xem
Xem cỡ chữ

QĐ Về việc nâng mức hưởng phụ cấp thâm niên nghề (ông Kiều Ngọc Tuấn)

Tổ CNTT - Thanh tra tỉnh

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH