Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Tin về công tác thanh tra

Tăng cường thanh tra, phòng chống tham nhũng và giải quyết khiếu nại tố cáo

Đăng ngày 13-07-2020 14:30
199 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Võ Văn Phúc - Theo Thanhtravietnam.vn

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH