Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Tin tức trong tỉnh

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của cấp ủy

Đăng ngày 04-11-2021 13:50
50 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đề nghị Ban Cán sự đảng UBND tỉnh Hà Tĩnh phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; thực hiện phân công, phân cấp nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng trong lãnh đạo, điều hành.

Tổ CNTT - theo baohatinh.vn

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH