Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Tin tức - Sự kiện

Thanh tra Chính phủ ban hành Kế hoạch xây dựng Luật Thanh tra (sửa đổi)

Đăng ngày 05-08-2020 07:47
254 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ngày 4/8/2020, Thanh tra Chính phủ ban hành Kế hoạch 1335/KH-TTCP nhằm xây dựng Luật Thanh tra (sửa đổi) đúng trình tự, thủ tục, bảo đảm chất lượng, tiến độ trình các cơ quan có thẩm quyền; đáp ứng các yêu cầu của Đảng, Nhà nước và thực tiễn về đổi mới tổ chức, hoạt động thanh tra.

Tổ CNTT - theo thanhtravietnam.vn

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH