Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Tin về công tác thanh tra

Thanh tra tỉnh công bố Kết luận thanh tra tại UBND thị xã Kỳ Anh

Đăng ngày 09-08-2018 15:30
759 Lượt xem
Xem cỡ chữ

(ThanhtraHaTinh) - Ngày 08/8/2018, tại UBND thị xã Kỳ Anh, Thanh tra tỉnh đã tổ chức công bố Kết luận thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng và thực hiện một số nhiệm vụ, công vụ tại UBND thị xã Kỳ Anh và Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong đầu tư xây dựng cơ bản tại UBND các phường, xã thuộc thị xã Kỳ Anh.

Mai Thị Hồng Hạnh - Thanh tra tỉnh

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH