Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị
NỘI DUNG VÀ ĐỊA CHỈ TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

NỘI DUNG VÀ ĐỊA CHỈ TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

08-12-2021
1. Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh mong nhận được phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức theo các nội dung sau đây:
 Địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị về quy định hành chính

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị về quy định hành chính

08-12-2021
Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh mong nhận được phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo các nội dung sau đây:
1
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH