Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Tin cải cách hành chính
Tạo đột phá trong công tác cải cách hành chính năm 2023

Tạo đột phá trong công tác cải cách hành chính năm 2023

03-02-2023
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh rà soát, ban hành các giải pháp cụ thể, thiết thực, tạo đột phá mạnh mẽ trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Nhiều đổi mới, sáng tạo trong thực hiện cải cách hành chính ở Hương Sơn

Nhiều đổi mới, sáng tạo trong thực hiện cải cách hành chính ở Hương Sơn

04-11-2022
Thời gian qua, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã nỗ lực thực hiện đồng bộ công tác cải cách hành chính, trong đó, nhiều địa phương đã có cách làm sáng tạo.
Xem người dân, doanh nghiệp là trung tâm để điều hành cải cách thủ tục hành chính hiệu quả

Xem người dân, doanh nghiệp là trung tâm để điều hành cải cách thủ tục hành chính hiệu quả

15-09-2022
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương hiện đại hóa công tác chỉ đạo, điều hành trong cải cách thủ tục hành chính, tôn trọng thực tiễn khách quan, bám sát khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp để có điều hành phù hợp, hiệu quả.
Phát huy tối đa vai trò người đứng đầu trong công tác điều hành cải cách hành chính

Phát huy tối đa vai trò người đứng đầu trong công tác điều hành cải cách hành chính

20-07-2022
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị các ngành, các địa phương Hà Tĩnh tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC), trong đó, phát huy tối đa vai trò người đứng đầu trong công tác điều hành để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu về CCHC năm 2022.
Báo cáo Kết quả tự kiểm tra công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022

Báo cáo Kết quả tự kiểm tra công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022

01-07-2022
Báo cáo Kết quả tự kiểm tra công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022
Kế hoạch tự kiểm tra Cải cách hành chính năm 2022

Kế hoạch tự kiểm tra Cải cách hành chính năm 2022

29-06-2022
Thực hiện Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 17/3/2022 của UBND tỉnh về kiểm tra, đánh giá công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2022; Kế hoạch số 02/KH-TT ngày 10/01/2022 của Thanh tra tỉnh về cải cách hành chính (CCHC) năm 2022, Thanh tra tỉnh xây dựng Kế hoạch tự kiểm tra CCHC năm 2022
TP Hà Tĩnh 7 năm liên tục giữ vị trí dẫn đầu về cải cách hành chính

TP Hà Tĩnh 7 năm liên tục giữ vị trí dẫn đầu về cải cách hành chính

29-06-2022
7 năm liên tục được xếp vị trí dẫn đầu về công tác cải cách hành chính (CCHC) ở khối UBND cấp huyện là kết quả từ những nỗ lực trong công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp ở TP Hà Tĩnh.
Hà Tĩnh đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp

Hà Tĩnh đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp

04-06-2022
Thay mặt Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng vừa ký ban hành Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030.
Thủ tướng yêu cầu “đã nói phải làm”, tạo đột phá cải cách hành chính trong năm 2022

Thủ tướng yêu cầu “đã nói phải làm”, tạo đột phá cải cách hành chính trong năm 2022

09-03-2022
Kết luận phiên họp Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ mục tiêu trong năm 2022 phải tạo ra bước đột phá trong cải cách hành chính.
Thanh tra tỉnh ban hành Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2022

Thanh tra tỉnh ban hành Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2022

25-01-2022
- Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức về công tác cải cách hành chính (CCHC), xem đây là nhiệm vụ đột phá, tập trung đổi mới phương thức chỉ đạo, quản lý, điều hành; phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương.
Thanh tra tỉnh ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2022

Thanh tra tỉnh ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2022

10-01-2022
- Tiếp tục xây dựng nền hành chính nhà nước phục vụ Nhân dân, dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, trong sạch, vững mạnh, công khai, minh bạch, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính; xây dựng bộ máy cơ quan tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm và...

BC Kết quả tự kiểm tra công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2020

25-08-2020
BC Kết quả tự kiểm tra công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2020
1 2
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH