Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Tổ chức đoàn thể

Trưng bày Tập Sắc lệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 1945-1946

Đăng ngày 02-02-2018 10:48
44 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Tập Sắc lệnh là bản gốc duy nhất và được đánh máy, trong có bút tích của một số thành viên Chính phủ lâm thời sửa chữa, bổ sung nội dung và đều có giá trị pháp lý.

LTT - Theo Chinhphu.vn

Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH