Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Tin quốc tế

UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Kế hoạch thực hiện công tác Hội nhập quốc tế năm 2015

Đăng ngày 13-03-2015 14:54
69 Lượt xem
Xem cỡ chữ

(Thanhtrahatinh) - Thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế và Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 13/5/2014 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 10/7/2014 UBND tỉnh đã ban hành Chương trình triển khai thực hiện số 274/CTr-UBND; Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2010 - 2015; Nghị quyết số 110/2014/NQ-HĐND ngày 20/12/2014 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2015.

Ngô Thị Lợi - Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH