Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Xã hội
Gìn giữ truyền thống tốt đẹp “tôn sư trọng đạo” trong thời đại ngày nay thế nào?

Gìn giữ truyền thống tốt đẹp “tôn sư trọng đạo” trong thời đại ngày nay thế nào?

20-11-2023
(Daibieunhandan.vn) PGS.TS Lê Quý Đức nhấn mạnh, giáo dục như một sự trao truyền văn hóa, trao truyền phẩm chất con người, trao truyền những phẩm chất đẹp của một dân tộc từ thế hệ trước đến thế hệ sau. Một dân tộc phải có trình độ văn hóa, văn minh nhất định.
1
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH