Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Công bố kết quả giải quyết KNTC

Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại của ông Tô Đức Chắt trú tại thôn Trần Phú, thị trấn Thiên Cầm

Đăng ngày 06-11-2014 15:16
1498 Lượt xem
Xem cỡ chữ

(Thanhtrahatinh) - Ngày 21/10/1014, Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên đã ký ban hành Quyết định số 6503/QĐ-CTUBND về việc giải quyết khiếu nại của ông Tô Đức Chắt trú tại thôn Trần Phú, thị trấn Thiên Cầm. Nội dung vụ việc ông Chắt khiếu nại:

Trịnh Công Minh - Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Cùng chuyên mục
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH