Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Công bố kết quả giải quyết KNTC

Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Lê Quang Hòa, thôn Long Sơn, xã Tân Dân, huyện Đức Thọ (lần 2)

Đăng ngày 19-07-2021 08:52
605 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Từ kết quả kiểm tra, xác minh nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh nhận thấy: 5.1. Về nội dung ông Hòa khiếu nại yêu cầu xác định rõ loại đất, diện tích bị thu hồi để bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; ban hành Quyết định thu hồi đất riêng cho hộ Lê Quang Hòa

Tổ CNTT - Thanh tra tỉnh

Cùng chuyên mục
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH