Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Công bố kết quả giải quyết KNTC

Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội: Khôi phục chế độ thương binh đối với ông Nguyễn Sinh Huy, xã Đức Lâm, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh

Đăng ngày 09-03-2016 14:59
775 Lượt xem
Xem cỡ chữ

(Thanhtrahatinh) - Ngày 29/02/2016 Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số 61/QĐ-SLĐTBXH về việc giải quyết khiếu nại lần đầu đối với ông Nguyễn Sinh Huy, xã Đức Lâm, huyện Đức Thọ, nội dung vụ việc như sau:

Võ Thị Hoa - phòng nghiệp vụ 1, thanh tra tỉnh

Cùng chuyên mục
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH