Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Công bố kết quả giải quyết KNTC

Về việc giải quyết tranh chấp đất đai giữa ông Bùi Văn Vinh và hộ ông Nguyễn Trọng Cường tại thôn Bắc Thành, xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên (lần 2)

Đăng ngày 04-03-2021 09:32
829 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Việc ông Bùi Văn Vinh đòi lại quyền sử dụng một phần thửa đất số 408, tờ bản đồ số 4a -Bản đồ 299 (nay là Thửa số 40, Tờ bản đồ số 16 - Bản đồ địa chính xã Cẩm Dương với diện tích 987,9m2 ) mà hộ ông Nguyễn Trọng Cường đang sử dụng tại thôn Bắc Thành, xã Cẩm Dương dẫn đến tranh chấp đất đai là không có cơ sở

Tổ CNTT - Thanh tra tỉnh

Cùng chuyên mục
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH