Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Công bố kết quả giải quyết KNTC

Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại của bà Hoàng Thị Thủy ở xóm Tùng Quang, xã Hương Quang, huyện Vũ Quang

Đăng ngày 18-06-2014 15:17
775 Lượt xem
Xem cỡ chữ

(ThanhtraHatinh) - Ngày 11/6/2014 Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang ban hành Quyết định số 1052/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của bà Hoàng Thị Thủy ở xóm Tùng Quang, xã Hương Quang, huyện Vũ Quang, nội dung vụ việc như sau:

Võ Thị Hoa - phòng nghiệp vụ 1, thanh tra tỉnh

Cùng chuyên mục
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH