Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Công bố kết quả giải quyết KNTC

Chủ tịch UBND thành phố Hà Tĩnh ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại của ông Lê Hữu Hạnh (theo ủy quyền của ông Lê Hữu Hồng), ở khối phố Văn Phúc, phường Văn Yên, thành phố Hà Tĩnh

Đăng ngày 13-02-2014 15:18
832 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ngày 24/01/2014, Chủ tịch UBND thành phố Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định số 374/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của ông Lê Hữu Hạnh (theo ủy quyền của ông Lê Hữu Hồng), ở khối phố Văn Phúc, phường Văn Yên, thành phố Hà Tĩnh, nội dung vụ việc như sau:

Trịnh Công Minh - Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Cùng chuyên mục
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH