Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Tin tức - Sự kiện

Đầu xuân, nghĩ về tư tưởng “trồng người” của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đăng ngày 18-02-2021 15:37
450 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trồng cây và “trồng người” đều mang ý nghĩa vô cùng quan trọng. “Trồng cây” và “trồng người” đều là vì lợi ích của quốc gia, vì lợi ích dân tộc.

Tổ CNTT - theo baohatinh.vn

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH