Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Giải quyết KNTC

Để nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Tiếp công dân địa phương

Đăng ngày 09-12-2018 09:53
2927 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Công tác tiếp dân là cầu nối trực tiếp, hữu hiệu nhất để lãnh đạo chính quyền, cán bộ nhà nước gần và sát dân hơn. Thông qua tiếp dân, cán bộ lãnh đạo sẽ có cơ hội nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng và những băn khoăn, trăn trở của nhân dân, tạo được niềm tin trong nhân dân, góp phần nâng cao trách nhiệm của chính quyền các cấp.


BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH