Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Giải quyết KNTC

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh PCTN, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Đăng ngày 25-09-2018 09:56
167 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ngoài mục tiêu khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật Tố cáo năm 2011, việc xây dựng Luật Tố cáo 2018 còn nhằm cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013 về quyền tố cáo của công dân là quyền con người; đồng thời tiếp tục quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng về tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo.


BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH