Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Tiếp công dân

Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Hà Tĩnh chỉ tiếp nhận kiến nghị qua Ban Tiếp công dân

Đăng ngày 12-11-2021 23:35
519 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Văn phòng Tỉnh ủy vừa có thông báo về về việc không tổ chức tiếp dân định kỳ tháng 11 năm 2021.

Tổ CNTT Thanh tra tỉnh

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH