Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Tiếp công dân

Giải quyết kiến nghị của công dân đảm bảo khách quan, đúng quy định

Đăng ngày 15-08-2023 09:56
9 Lượt xem
Xem cỡ chữ

(Baohatinh.vn) - Những vụ việc liên quan tới đất đai, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở TN&MT Hà Tĩnh phối hợp các địa phương rà soát lại nguồn gốc đất; đồng thời, tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực này.

Tổ CNTT - theo Baohatinh.vn

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH