Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Giới thiệu
Danh bạ điện thoại cơ quan Thanh tra tỉnh

Danh bạ điện thoại cơ quan Thanh tra tỉnh

20-10-2023
Danh bạ điện thoại cơ quan Thanh tra tỉnh (Cập nhật đến ngày 20/10/2023)
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức Văn phòng và các phòng nghiệp vụ thuộc cơ quan Thanh tra tỉnh

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức Văn phòng và các phòng nghiệp vụ thuộc cơ quan Thanh tra tỉnh

05-01-2023
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức Văn phòng và các phòng nghiệp vụ thuộc cơ quan Thanh tra tỉnh
Thanh tra huyện Thạch Hà

Thanh tra huyện Thạch Hà

01-02-2022
Thanh tra huyện Thạch Hà
Thanh tra huyện Cẩm Xuyên

Thanh tra huyện Cẩm Xuyên

01-02-2022
Thanh tra huyện Cẩm Xuyên
Thanh tra Thị xã Kỳ Anh

Thanh tra Thị xã Kỳ Anh

01-02-2022
Thanh tra Thị xã Kỳ Anh
Thanh tra Thành phố Hà Tĩnh

Thanh tra Thành phố Hà Tĩnh

01-02-2022
Thanh tra Thành phố Hà Tĩnh
Cơ cấu tổ chức, phòng ban thuộc Thanh tra tỉnh

Cơ cấu tổ chức, phòng ban thuộc Thanh tra tỉnh

07-01-2021
Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức Văn phòng và các phòng thuộc cơ quan Thanh tra tỉnh
Lãnh đạo hiện nay

Lãnh đạo hiện nay

08-07-2020
Lãnh đạo cơ quan tỉnh hiện nay gồm: 01 Chánh Thanh tra tỉnh và 03 Phó Chánh thanh tra.
Chức năng và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ

Chức năng và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ

17-04-2018
Chính phủ vừa quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ.
Bữa cơm giữa rừng Việt Bắc

Bữa cơm giữa rừng Việt Bắc

14-01-2015
Lần ấy, chúng tôi đang đi tìm tài liệu viết lịch sử ngành Thanh tra thì may mắn được Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Hồ Anh Dũng, cháu đích tôn của cụ Hồ Tùng Mậu, nguyên Tổng Thanh tra đầu tiên của Chính phủ cung cấp một bức ảnh tư liệu thật quý, chưa thấy ở đâu bao giờ.
Thanh tra Hà Tĩnh tổ chức Tọa đàm - Gặp mặt chào mừng 69 năm ngày thành lập ngành Thanh tra Việt Nam

Thanh tra Hà Tĩnh tổ chức Tọa đàm - Gặp mặt chào mừng 69 năm ngày thành lập ngành Thanh tra Việt Nam

24-11-2014
(ThanhtraHaTinh) - Ngày 21/11, Thanh tra tỉnh đã tổ chức buổi Tọa đàm - Gặp mặt nhân kỷ niệm 69 năm ngày thành lập ngành Thanh tra Việt Nam (23/11/1945 - 23/11/2014). Tham dự có đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Thái Sinh - Chánh thanh tra tỉnh; các đồng chí nguyên là...
Có một dấu ấn của truyền thống 70 năm trong mỗi người

Có một dấu ấn của truyền thống 70 năm trong mỗi người

22-11-2014
Đến năm nay, ngành Thanh tra Việt Nam đã trải qua 69 năm xây dựng và phát triển. Có thể thấy được rằng trong chặng đường này, mặc dù toàn ngành đã trải qua rất nhiều khó khăn, nhưng cũng đã đạt nhiều thành tựu trong công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham...
Pháp lệnh Thanh tra và nhiệm vụ củng cố, mở rộng hệ thống tổ chức ngành Thanh tra đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới (1990 - 2005)

Pháp lệnh Thanh tra và nhiệm vụ củng cố, mở rộng hệ thống tổ chức ngành Thanh tra đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới (1990 - 2005)

21-12-2012
Ngày 01/4/1990, Pháp lệnh Thanh tra - một văn bản mang tính pháp lý cao được công bố. Pháp lệnh Thanh tra gồm 6 chương, 41 điều quy định về hệ thống tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Nhà nước, tổ chức Thanh tra nhân dân và trình tự thanh tra, Ủy ban Thanh tra Nhà nước được đổi thành...
Kiện toàn tổ chức ngành Thanh tra phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1965 - 1975)

Kiện toàn tổ chức ngành Thanh tra phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1965 - 1975)

21-11-2012
Trước nhiệm vụ mới của đất nước và trước yêu cầu cần thiết của công tác thanh tra, xét khiếu tố, ngày 11/08/1969, Ủy ban Thanh tra của Chính phủ đã được thành lập theo Nghị quyết số 780/NQ-TVQH của Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà...
Hoạt động thanh tra trong 15 năm đầu cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội (1975-1990)

Hoạt động thanh tra trong 15 năm đầu cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội (1975-1990)

21-11-2012
Từ những thay đổi to lớn và căn bản của bối cảnh đất nước và nhất là dựa trên tinh thần Nghị quyết số 24 của Ban Chấp hành Trung ương và Hội nghị hiệp thương chính trị thống nhất, ngành Thanh tra Việt Nam lúc này đã có sự chuyển biến cần thiết và kịp thời. Lực lượng Thanh tra Việt Nam cùng với...
Hoạt động thanh tra trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển và hội nhập (2005 - 2010)

Hoạt động thanh tra trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển và hội nhập (2005 - 2010)

21-11-2012
Trong công tác thanh tra, giai đoạn 2006 - 2010, Thanh tra các cấp đã tiến hành 56.919 cuộc thanh tra hành chính và thanh tra, kiểm tra chuyên ngành trên các lĩnh vực quản lý nhà nước. Đó là những cuộc thanh tra có tính chất trọng điểm, liên quan đến hầu hết các lĩnh vực quan trọng của nền kinh...
Bác Hồ với công tác thanh tra

Bác Hồ với công tác thanh tra

20-11-2012
Bác Hồ vị cha già kính yêu của dân tộc. Suốt cuộc đời Bác luôn hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước. Bác quan tâm đến từng lĩnh vực công tác nhất là công tác cán bộ.
1 2
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH