Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Thanh tra KTXH

Hàng loạt dự án khai thác khoáng sản vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường

Đăng ngày 26-07-2020 07:29
317 Lượt xem
Xem cỡ chữ

26 dự án nợ tiền ký Quỹ Bảo vệ môi trường (BVMT); 17 dự án nợ phí BVMT; các dự án chưa được cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành, nhưng đã khai thác; các dự án thực hiện không đúng nội dung quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)… là hàng loạt vi phạm đã được Thanh tra Chính phủ chỉ rõ tại Thông báo Kết luận thanh tra số 1167/TB-TTCP ngày 16/7/2020.

Tổ CNTT - theo thanhtravietnam.vn

Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH