Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Phòng, chống tham nhũng

“Không có vùng cấm” trong xử lý hành vi tham nhũng, tiêu cực

Đăng ngày 29-08-2022 09:42
35 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Một trong những điểm mới quan trọng của Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 là mở rộng phạm vi điều chỉnh ra khu vực ngoài nhà nước, nhằm tạo điều kiện để các doanh nghiệp hoạt động bình đẳng, minh bạch, cạnh tranh bằng chính năng lực. Qua đó, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, thu hút đầu tư, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của nền kinh tế đất nước.

Tổ CNTT - theo thanhtravietnam.vn

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH