Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Phòng, chống tham nhũng

Phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng

Đăng ngày 17-11-2023 14:56
32 Lượt xem
Xem cỡ chữ

(ThanhtraVietNam.vn) - Trong thời gian qua, các cấp ủy đảng và chính quyền địa phương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng luôn xác định công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) là nhiệm vụ chính trị hàng đầu. Vai trò, trách nhiệm của xã hội trong PCTN được phát huy; các biện pháp phòng ngừa tham nhũng được triển khai thực hiện đồng bộ đã góp phần hạn chế nguy cơ xảy ra tham nhũng.

Tổ CNTT - theo Thanhtravietnam.vn

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH