Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Chỉ đạo điều hành

Kiên quyết đình chỉ các hoạt động khai thác, kinh doanh cát, sỏi trái phép

Đăng ngày 06-07-2017 09:16
143 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ, giải pháp tăng cường quản lý hoạt động khai thác, kinh doanh tài nguyên cát, sỏi vào sáng 6/7. Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đồng chủ trì hội nghị. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh.


BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH