Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Chỉ đạo điều hành

Đôn đốc triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Nghị quyết số 84/NQ-CP của Chính phủ

Đăng ngày 20-07-2020 14:52
761 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Tổng Thanh tra Chính phủ vừa có Văn bản gửi Thủ trưởng các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ yêu cầu triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ.

Võ Văn Phúc - Theo Thanhtravietnam.vn

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH