Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Tiếp công dân

Lãnh đạo Hà Tĩnh không tổ chức tiếp dân định kỳ tháng 5 để đảm bảo phòng dịch Covid-19

Đăng ngày 13-05-2021 23:31
158 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa có Thông báo số 109-TB/TU ngày 12/5/2021 về việc không tổ chức tiếp dân định kỳ tháng 5 năm 2021.

Tổ CNTT Thanh tra tỉnh

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH